Książki, z których korzystamOto książki, z których aktualnie korzystam:

Bibliografia podmiotu:

 • Sarah Josepha Hale, The New Household Receipt-Book. New York 1853.
 • Buc`hoz, Pierre-Joseph, The Toilet of Flora. London 1779.
 • Antoine le Camus, Abdeker: or, the art of preserving beauty. London 1754.
 • A Lady of Distinction, The Mirror of Graces: or, The English Lady`s Costume. Edinburgh 1830.
 • Przewodnik dla dam, czyli rady dla płci pięknej. Warszawa 1842.
 • Healthful sports for Young ladies. London, 1822.
 • Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany. Poznań 1908, nr 33.
 • Juliusz Słowacki: Listy do matki. Red. Julian Krzyżanowski. Wrocław 1990.
 • William B. Dick, Encyclopedia of practical receipts and processes. New York 1872.


Bibliografia przedmiotu:

 • Maria Gutkowska Rychlewska, Historia ubiorów. Wrocław, 1968.
 • Andrzej Banach, Historia pięknej kobiety. Warszawa, 1991.
 • Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce. Warszawa, 2003.
 • Anna Sieradzka, Żony modne: Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności. Warszawa, 1993.
 • Ewa Szyller, Historia ubiorów. Warszawa, 1963.
 • Francois Boucher, Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku. Warszawa 2003.
 • Za modą przez wieki. Ubiory z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Red. Beata Biedrońska-Słotowa, Joanna Kowalewska. Kraków 2003.
 • Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2004.
 • Zbigniew Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII – XVIII wieku. Łódź 1975.
 • Jan Stanisław Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI – XVIII. T. 1, T. 2. Warszawa 1976.
 • Władysław Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach. Lwów 1912.
 • Longin Majdecki, Historia ogrodów. Warszawa 1981.
 • Włodzimierz Piwkowski, Arkadia. Ogród romantyczny Heleny Radziwiłłowej. Warszawa 1995.
 • Maria Estreicherowa, Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848 – 1863. Kraków 1968.
 • Tadeusz Czekalski, Idea zdrowego żywienia w XIX wieku. Ewolucja poglądów. [W:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Red. Ratislava Stolična, Anna Drożdż. Cieszyn – Katowice – Brno 2010.
 • Radosław Okulicz – Kozaryn: Mała historia dandyzmu. Poznań 1995.
 • Ryszard Przybylski: Gentleman i dandys. [W:] Style zachowań romantycznych. Red. Maria Janion. Warszawa 1986.
 • Ryszard Przybylski: Strój arystokraty ducha. [W:] Zeszyty Literackie 1990, nr 4.
 • Bożena Sadkowska: Homo dandys. [W:] Miesięcznik Literacki 1972, nr 8.
 • Marta Piwińska: Dandys i upiór. [W tejże:] Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973.
 • Charles Baudelaire: Dandys. [W tegoż:] O sztuce. Szkice krytyczne. Wrocław 1961.
 • Charles Baudelaire: Rozmaitości estetyczne. Gdańsk 2000.
 • Albert Camus: Bunt dandysów. [W:] Eseje. Warszawa 1974.
 • Jean Paul Sartre: O dandyzmie. [W:] Literatura na świecie. 1982, nr 7.
 • Lilianna Nalewajska: Moda męska XIX wieku. Fashionable, dandys, elegant. Warszawa 2010.
 • Małgorzata Możdżyńska – Nawotka: Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej. Wrocław 2007.
 • Anna Sieradzka: Tysiąc lat ubiorów polskich. Warszawa 2003.
 • Bartłomiej Szyndler, Pojedynki. Warszawa 1987.
 • Gabriela Pauszer-Klonowska, Pani na Puławach. Opowieść o Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Warszawa 2010. 
 • Antonia Fraser, Maria Antonina. Podróż przez życie. Warszawa 2006. 
 • Magdalena Bialic, Cesarzowa mody – Georgiana Cavendish księżna Devonshire. [W:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 60/4 (2012), s. 587 – 596. Warszawa 2012.
 • Joanna Teofilska, Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007. 
 • Lucy Johnstone, Corsets & Crinolines in Victorian Fashion. Victoria & Albert Museum (http://www.vam.ac.uk/).
 • Wanda Mossakowska, Dagerotypy w zbiorach polskich. Katalog. Wrocław 1989.
 • Lech Lechowicz, Historia fotografii, cz. 1. 1839-1939. Łódź 2012.
 • Agnieszka Gromkowska-Melosik, Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało, medykalizacja. Kraków 2013.
 • Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego. Warszawa 1985.
 • Włodzimierz Piwkowski, Nieborów - Arkadia. Przewodnik. Łódź 1989. 
 • Longin Majdecki, Historia ogrodów. Warszawa 1981.
 • Wojciech Fijałkowski, Wilanów dawny i współczesny. Warszawa 1985. 
 • Wojciech Fijałkowski, Wilanów. Warszawa 1983. 
 • Izydor Poeche, Brewiarzyk salonowy. Prawidła i wskazówki zachowania dobrego tonu w życiu towarzyskim. Rzeszów 1887. 
 • Andrzej Markiewicz, Nauka obyczaiowa o obrzydzeniu występków, wad i przesądów: a zamiłowaniu prawdy, cnoty i przymiotów towarzyskich. Kraków 1810. 
 • Adam Kieł, Sztuka przypodobania się płci pięknej. Warszawa 1881.
 • Tacjanna Wysocka, Dzieje baletu. Warszawa 1970. 

Dodatkowo w postach (w celach edukacyjnych) wykorzystuję zdjęcia ze stron:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz